Форматиране по време на въвеждане на текст

За да форматирате с получер шрифт

 1. Изберете текста, който желаете да форматирате.

 2. Натиснете +B.

  Можете също да натиснете +B, да въведете текста, който желаете да форматирате с получер шрифт, и накрая отново да натиснете +B.

За да форматирате с курсивен шрифт

 1. Изберете текста, който желаете да форматирате.

 2. Натиснете +I.

  Можете също да натиснете +I, да въведете текста, който желаете да форматирате с курсивен шрифт, и накрая отново да натиснете +I.

За да подчертаете текст

 1. Изберете текста, който желаете да подчертаете.

 2. Натиснете +U.

  Можете също да натиснете +U, да въведете текста, който желаете да бъде подчертан, и накрая отново да натиснете +U.

Моля, подкрепете ни!