Съхраняване на текстови документи във формат HTML

Можете да записвате документи на LibreOffice Writer във формат HTML, така че да могат да се разглеждат с уеббраузър. Ако желаете, можете да свържете определен заглавен абзацен стил със знак за нова страница, при което всяко срещане на този стил в документа ще предизвиква генериране на отделна страница на HTML. LibreOffice Writer автоматично създава страница, съдържаща хипервръзки към всяка от тези страници.

Когато запазите текстов документ във формат HTML, графиките от него се записват като вградени потоци от данни в документа на HTML. LibreOffice се опитва да запази оригиналния формат на графиката, например JPEG или SVG се записват без промяна. Всички останали графични формати се записват като PNG.

  1. Приложете някой от готовите абзацни стилове на LibreOffice за заглавия, например "Заглавие 1", върху абзаците, с които желаете да започнете отделни страници на HTML.

  2. Изберете Файл - Изпращане - Създаване на документ на HTML.

  3. В полето Стилове изберете абзацния стил, който желаете да се използва за генериране на нова страница на HTML.

  4. Въведете път и име за документа на HTML и натиснете бутона Save.

Моля, подкрепете ни!