Вмъкване на раздели

В текущия документ можете да вмъквате нови раздели, както и връзки към раздели в други документи. Ако вмъкнете раздел като връзка, съдържанието на връзката ще се променя, когато променяте документа - източник.

За да вмъкнете нов раздел

 1. Щракнете на мястото в документа, където желаете да вмъкнете нов раздел, или изберете текста, който желаете да превърнете в раздел.

  Ако изберете част от абзац, тя автоматично се превръща в самостоятелен абзац.

 2. Изберете Вмъкване - Раздел.

 3. В полето Нов раздел въведете име за новия раздел.

 4. Задайте настройките за раздела, след което натиснете Вмъкване.

За да вмъкнете раздел като връзка

Преди да вмъкнете раздел като връзка, първо трябва да създадете раздели в документа - източник.

Когато отворите документ, съдържащ свързани раздели, LibreOffice ви подканва да обновите съдържанието на разделите. За да обновите ръчно връзка, изберете Инструменти - Обновяване - Връзки.

Можете да вмъквате свързани раздели и в документи на HTML. Когато разглеждате страницата в браузър, съдържанието на разделите съответства на съдържанието на разделите в момента на последното записване на документа на HTML.

 1. Щракнете на мястото в документа, където желаете да вмъкнете свързания раздел.

 2. Изберете Вмъкване - Раздел.

 3. В полето Нов раздел въведете име за новия раздел.

 4. В областта Връзка отметнете полето Връзка.

 5. Натиснете бутона Преглед до полето Име на файл.

 6. Намерете документа, съдържащ раздела, към който желаете да създадете връзка, и натиснете Вмъкване.

 7. Изберете името на раздела, който желаете да вмъкнете, в полето Раздел.

 8. Натиснете Вмъкване.

Моля, подкрепете ни!