Редактиране на раздели

В документите можете да защитавате и скривате раздели, както и да ги преобразувате в нормален текст.

  1. Изберете Форматиране - Раздели.

  2. В списъка Раздел щракнете върху раздела, който искате да промените. Можете да натиснете +A, за да изберете всички раздели в списъка, или да използвате Shift+щракване или +щракване, за да изберете само някои раздели.

  3. Направете едно от следните неща:

Редактиране на съдържание само за четене

Ако се опитате да редактирате защитен раздел, се показва предупредително съобщение.

За да премахнете защитата на раздел, направете следното:

  1. Изберете Форматиране - Раздели.

  2. Изберете раздела, чиято защита да се премахне, в областта Раздел на диалоговия прозорец.

  3. Изчистете отметката от настройката Защитаване в областта Защита от промени на диалоговия прозорец.

  4. Ако разделът е бил защитен с непразна парола, въведете паролата в диалоговия прозорец, който ще се отвори.

  5. Щракнете върху OK.

Моля, подкрепете ни!