Използване на регулярни изрази при търсене на текст

За търсене на неизвестни или невидими знаци могат да се използват регулярни изрази.

note

Търсенето с регулярни изрази се различава от търсенето със заместващи знаци. LibreOffice Writer поддържа само търсене с регулярни изрази.


Когато търсите и заменяте текст в документ, можете да ползвате регулярни изрази. Например, "с.н" ще съвпадне както със "син", така и със "сан".

  1. Изберете Редактиране - Търсене и замяна.

  2. Натиснете бутона Повече настройки, за да разширите диалоговия прозорец.

  3. Отметнете полето Регулярни изрази.

  4. В полето Търсене въведете търсения текст и желания регулярен израз или изрази.

  5. Натиснете бутона Търсене - следващ или Търсене - всички.

Примери за регулярни изрази

  1. Регулярният израз за единичен знак е точка (.).

  2. Регулярният израз за нула или повече срещания на предишния знак е звездичка. Например: "123*" съвпада с "12", "123" и "1233".

  3. Комбинацията от регулярни изрази за нула или повече срещания на произволен знак е точка и звездичка (.*).

  4. Регулярният израз за край на абзац е знакът за долар ($). Комбинацията от регулярни изрази за начало на абзац е знак за степен и точка (^.).

  5. Регулярният израз за знак за табулация е \t.

Икона Бележка

Търсенето с регулярни изрази действа само в рамките на един абзац. За да търсите с регулярни изрази в повече абзаци, извършете отделно търсене във всеки абзац.


Моля, подкрепете ни!