Работа със скалите

За да покажете или скриете скалите, изберете Изглед - Скала. За да видите вертикалната скала, изберете - LibreOffice Writer - Изглед и отметнете Вертикална скала в областта Скала.

Настройка на белите полета по края на страницата

Белите полета на страницата са представени чрез запълнените области в краищата на скалите.

Промяна на отстъпите

Отстъпите се настройват посредством трите триъгълни плъзгача в хоризонталната скала.

  1. За да промените отстъпа на първия ред от избран абзац, плъзнете горното ляво триъгълниче в хоризонталната скала до желаното място.

  2. За да промените левия или десния отстъп на абзац или абзаци, изберете ги и плъзнете долното ляво или долното дясно триъгълниче в хоризонталната скала до желаното място.

Например, за да промените левия отстъп от втория ред на абзаца нататък, задръжте клавиша , щракнете върху левия долен триъгълник и го плъзнете надясно.

Можете също така да щракнете двукратно в хоризонталната скала и да зададете отстъпите в диалоговия прозорец Абзац.

Моля, подкрепете ни!