Премахване на знаци за нов ред

Чрез автокоригирането можете да премахвате знаците за нов ред по средата на изречение. Нежеланите знаци за нов ред могат да се появят при копиране на текст от друг източник и вмъкването му в текстов документ.

Икона Бележка

Тази възможност на автокоригирането работи само върху текст, който е форматиран с абзацния стил "По подразбиране".


  1. Изберете Инструменти - Автокорекция - Настройки на автокорекция.

  2. Уверете се, че в раздела Настройки е отметнато полето Сливане на абзаци от по един ред, ако дължината им надвишава 50%. За да промените минималната дължина на реда в проценти, щракнете двукратно върху настройката в списъка и въведете нова стойност в проценти.

  3. Натиснете бутона OK.

  4. Изберете текста, в който желаете да премахнете знаците за нов ред.

  5. В полето Прилагане на стил в лентата Форматиране изберете “По подразбиране”.

  6. Изберете Инструменти - Автокорекция - Прилагане.

Моля, подкрепете ни!