Печатане с редовата разредка на страницата

Печатането с настройка Редова разредка на страницата е особено полезно за документи, които ще имат срещуположни съседни страници (например книга или брошура), за оформления с няколко колони и за документи, предназначени за двустранен печат.

За да разрешите печатане с редова разредка на страницата за документ

 1. Изберете раздела Форматиране - Стил на страница - Страница.

 2. В секцията Настройки за оформление отметнете полето Редова разредка на страницата, попълнете Отправен стил и щракнете върху OK.

  Отправен стил задава невидима вертикална (типографска) мрежа на базата на редовата разредка, зададена в стила. За всички абзаци, за които е активирано „Редова разредка на страницата“, ще се използва това разстояние между редовете, като долният ръб на всеки текстов ред ще се подравнява по следващата линия на мрежата, независимо от размера на шрифта или присъствието на графики.

  Всички абзаци с избрания Отправен стил (или наследяващи стила, избран в Отправен стил) ще бъдат автоматично активирани за функцията „Редова разредка на страницата“.

За да изключите или включите абзаци в печатането с редовата разредка на страницата

 1. Изберете всички абзаци, които искате да изключите, после изберете Форматиране - Абзац - Отстъпи и разредка.

 2. Махнете отметката от полето Редова разредка на страницата, за да изключите абзаците. Отметнете полето, за да ги включите.

  Полето за отметка няма ефект, ако функцията „Редова разредка на страницата“ е изключена в стила на страницата.

За да изключите или включите абзацни стилове в печатането с редовата разредка на страницата

 1. Отворете прозореца „Стилове“ (), щракнете върху абзацния стил, който искате да изключите, щракнете с десния бутон върху него и изберете Промяна. В диалоговия прозорец отворете раздела Отстъпи и разредка.

 2. Махнете отметката от полето Редова разредка на страницата, за да изключите абзаците. Отметнете полето, за да ги включите.

  Полето за отметка няма ефект, ако функцията „Редова разредка на страницата“ е изключена в стила на страницата.

Моля, подкрепете ни!