Промяна на препратки

  1. Щракнете пред препратката, която желаете да промените.

    Ако не виждате фона на полето с препратката, изберете Изглед - Фонове на полета или натиснете +F8.

  2. Изберете Редактиране - Полета.

  3. Задайте желаните настройки и натиснете OK.

Икона Съвет

Бутоните със стрелки в диалоговия прозорец Редактиране на полета ви позволяват да обхождате препратките в текущия документ.


Моля, подкрепете ни!