Вмъкване на препратки

Кръстосаните препратки ви позволяват да преминавате бързо към определени откъси и обекти в рамките на един документ. Кръстосаната препратка се състои от цел и препратка към нея, които се вмъкват като полета в документа.

За цели могат да се ползват обекти с надписи, както и показалци.

Посочване на текст с препратка

Преди да вмъкнете препратка, трябва да зададете целите в текста.

За да вмъкнете цел

 1. Изберете текста, който желаете да ползвате като цел на препратката.

 2. Изберете Вмъкване - Кръстосана препратка.

 3. В списъка Тип изберете „Вмъкване на препратка“.

 4. Въведете име за целта в полето Име. Избраният текст ще се покаже в полето Стойност.

 5. Натиснете бутона Вмъкване. Името на целта ще се добави към списъка Избор.

Оставете диалоговия прозорец отворен и продължете със следващия раздел.

За да създадете препратка към цел

 1. Поставете курсора в текста, където желаете да вмъкнете препратка.

 2. Изберете Вмъкване - Кръстосана препратка, за да отворите диалоговия прозорец, ако не е отворен.

 3. В списъка Тип изберете „Вмъкване на препратка“.

 4. В списъка Избор изберете целта, която желаете да посочите с препратката.

 5. В списъка Препращане чрез изберете формат за на кръстосаната препратка. Форматът определя вида на информацията, която ще се показва като препратка. Например, „Препратка“ вмъква текста на целта, а „Страница“ – номера на страницата, в която се намира целта. За бележки под линия се вмъква номерът на бележката.

 6. Натиснете Вмъкване.

 7. Натиснете бутона Затваряне, когато приключите.

Посочване на обект с препратка

Можете да посочвате с препратки повечето обекти в документа, например графики, рисунки, OLE обекти и таблици, стига да имат надписи. За да добавите надпис към обект, изберете обекта и после изберете Вмъкване - Надпис.

 1. Щракнете на мястото в документа, където желаете да вмъкнете препратката.

 2. Изберете Вмъкване - Кръстосана препратка.

 3. В списъка Тип изберете категорията на надписа на обекта.

 4. В списъка Избор изберете номера на обекта, който желаете да посочите.

 5. В списъка Препращане чрез изберете формат за кръстосаната препратка. Форматът определя вида на информацията, която ще се показва като препратка. Например, „Препратка“ вмъква категорията и текста на надписа на обекта.

 6. Натиснете Вмъкване.

 7. Натиснете бутона Затваряне, когато приключите.

Обновяване на препратки

За да предизвикате обновяване на препратките в документа, изберете Инструменти - Обновяване - Полета или натиснете F9.

Икона Съвет

Изберете Изглед - Имена на полета, за да превключите между преглеждане на имената и на съдържанието на обръщенията.


Моля, подкрепете ни!