Защитаване на съдържание в LibreOffice Writer

Следва общ преглед на различните начини за защитаване на съдържание в LibreOffice Writer от промяна или изтриване.

Защита на раздели в LibreOffice Writer

Всеки раздел в текстов документ на LibreOffice Writer може да бъде защитен срещу промени и с незадължителна парола.

warning

Тази защита не е предназначена за опазване на информацията, а е просто мярка срещу неволни промени.


Включване на защитата

Информацията, която защитавате, трябва да бъде в раздел. За да изберете или създадете раздел:

 1. Ако още няма раздел: изберете текста, после в менюто изберете Вмъкване - Раздел....

 2. Ако разделът вече съществува: Изберете Форматиране - Раздели и посочете раздела в списъка Раздел или щракнете с десния бутон върху раздела в навигатора и изберете Редактиране....

За да включите защитата

 1. Ако искате да защитите съдържанието без парола, отметнете квадратчето Защитаване под Защита от промени.

 2. Ако искате защита с парола, отметнете квадратчетата Защитаване и С парола и щракнете върху бутона Парола…. Въведете и потвърдете парола от поне пет знака.

Промяна на защитата

Изберете Форматиране - Раздели и посочете раздела в списъка Раздел или щракнете с десния бутон върху раздела в навигатора и изберете Редактиране....

 1. Ако защитата няма парола и искате да зададете такава, отметнете С парола и натиснете бутона Парола, после въведете и потвърдете парола от поне пет знака.

 2. Ако защитата има парола и искате да я премахнете, изчистете квадратчето С парола под Защита от промени и въведете правилната парола.

 3. Ако разделът е защитен с парола и искате да я промените, щракнете върху бутона Парола в прозорецаРедактиране на раздели и въведете два пъти правилната парола.

Изключване на защитата

Изберете Форматиране - Раздели и посочете раздела в списъка Раздел или щракнете с десния бутон върху раздела в навигатора и изберете Редактиране....

 1. Ако защитата няма парола, изчистете квадратчето Защитаване под Защита от промени.

 2. Ако защитата има парола, изчистете квадратчето Защитаване под Защита от промени и въведете правилната парола.

Защитаване на клетки в таблица на LibreOffice Writer

В LibreOffice Writer можете да защитавате от промени съдържанието на отделни клетки или цели таблици.

warning

Тази защита не е предназначена за опазване на информацията, а е просто мярка срещу неволни промени.


Включване на защитата

 1. За една или няколко клетки: поставете курсора в клетка или изберете няколко клетки. Изберете Таблица - Защитаване на клетки> в лентата с менюта.

 2. За цяла таблица: изберете таблицата, после изберете Таблица - Защитаване на клетки в лентата с менюта.

Изключване на защитата

note

Ако е необходимо, изберете - LibreOffice Writer - Помощ при форматиране и отметнете Разрешаване на курсора под Защитени области.


 1. Поставете курсора в клетката или в избраните клетки и изберете Таблица - Премахване защитата на клетки от лентата с менюта.

 2. За цяла таблица: щракнете с десния бутон върху таблицата в навигатора и изберете Таблица - Премахване на защитата в контекстното меню или изберете цялата таблица и изберете Таблица - Премахване защитата на клетки от лентата с менюта.

Защитаване на съдържания и указатели

Съдържанията и азбучните указатели, създадени в LibreOffice Writer, автоматично се защитават срещу случайни промени.

warning

Тази защита не е предназначена за опазване на информацията, а е просто мярка срещу неволни промени.


Включване на защитата

 1. Щракнете с десния бутон в указателя или съдържанието. Изберете Редактиране на указателя... от контекстното меню. Отметнете Защита срещу ръчни промени в раздела Тип.

 2. Щракнете с десния бутон върху указателя или съдържанието в навигатора и изберете Указател - Само за четене.

Изключване на защитата

note

Ако е необходимо, изберете - LibreOffice Writer - Помощ при форматиране и отметнете Разрешаване на курсора под Защитени области.


 1. Щракнете с десния бутон в указателя или съдържанието. Изберете Редактиране на указателя... от контекстното меню. Изчистете Защита срещу ръчни промени в раздела Тип.

 2. Щракнете с десния бутон върху указателя или съдържанието в навигатора и изчистете отметката от Указател - Само за четене.

Защитаване на полета и показалци от промени

За да защитите всички полета от промени, изберете Инструменти - Защитаване на документ - Защитаване на полета. Използвайте тази защита, когато искате да предотвратите случайни промени в полетата.

За да защитите всички показалци от промени, изберете Инструменти - Защитаване на документ - Защитаване на показалци. Използвайте тази защита, когато искате да предотвратите случайни промени в показалците.

Защитаване на цял документ на LibreOffice Writer от промени

За да защитите от промени цял документ на LibreOffice Writer, той трябва да е в някой от следните формати: .doc, .docx, .odt, .ott.

warning

Тази защита не е предназначена за опазване на информацията, а е просто мярка срещу неволни промени.


За да включите защитата на целия документ, отворете - LibreOffice Writer - Съвместимост и изберете Защита на формуляр. За да премахнете защитата, изчистете отметката.

Моля, подкрепете ни!