Управление на подаването на хартията

Чрез стиловете за страници можете да зададете различни източници на хартията за различните страници от документа.

  1. Изберете Изглед - Стилове.

  2. Щракнете върху иконата Стилове за страници.

  3. Щракнете в списъка върху стила за страници, който желаете да промените, и изберете Промяна.

  4. В полето Касета с хартия изберете желаната касета с хартия.

  5. Натиснете бутона OK.

  6. Повторете стъпките от 1 до 5 за всеки от стиловете за страници, за който желаете да зададете източник на хартията.

  7. Приложете стила върху желаните страници.

Моля, подкрепете ни!