Отпечатване на няколко страници върху един лист

В областта Подредба на страниците от диалога Файл - Печат можете да укажете отпечатване на няколко страници на един лист.

  1. Изберете Файл - Печат.

  2. В областта Подредба на страниците направете едно от следните неща:

  1. За да отпечатате две страници една до друга върху един и същ лист, изберете „2“ в полето Страници на лист.

  2. За да отпечатате няколко страници върху един и същ лист, изберете броя страници на лист и по желание задайте реда на страниците. Малката мостра показва разположението на страниците.

  1. Натиснете Печат.

Моля, подкрепете ни!