Избиране какво да се отпечата

Можете да изберете да се отпечатат отделни страници, диапазон от страници или селекция от документа.

Отпечатване на една страница

 1. Изберете Файл - Печат, за да отворите диалоговия прозорец Печат.

 2. В областта Обхват и копия изберете настройката Страници. Текстовото поле ще показва номера на текущата страница.

 3. Въведете номера на страницата, която искате да отпечатате.

 4. Полето за мостра отляво ще покаже избраната страница.

Отпечатване на диапазон от страници

 1. Изберете Файл - Печат, за да отворите диалоговия прозорец Печат.

 2. В областта Обхват и копия изберете настройката Страници. Текстовото поле ще показва номера на текущата страница.

 3. Въведете номерата на страниците за отпечатване.

  • Използвайте - за диапазон от страници. Например с 1-4 се отпечатват всички страници от 1 до 4.

  • Разрешени са и частични диапазони: с -5 се отпечатват всички страници до страница 5 включително; с 10- се отпечатват страниците от 10 до края на документа.

  • Използвайте , или ; за списък от страници. Например с 1,3;7 се отпечатват страници 1, 3 и 7. Интервалите са по желание: 1, 3, 7 също работи.

  • Възможни са и комбинации. Например с 1, 3, 5-10, 15- се отпечатват страници 1, 3, от 5 до 10 и от 15 до края на документа.

 4. Полето за мостра отляво ще покаже избраните страници.

Отпечатване на селекция от текст или графика

 1. Изберете съдържанието, което да бъде отпечатано.

 2. Изберете Файл - Печат, за да отворите диалоговия прозорец Печат.

 3. В областта Обхват и копия изберете настройката Селекция.

 4. В полето за мостра ще се покаже избраният материал.

Моля, подкрепете ни!