Преглеждане на страница преди отпечатване

  1. Изберете Файл - Мостра за печат.

  2. Ползвайте иконите за увеличение в лентата Мостра за печат, за да увеличавате или умалявате изображението на страницата.

    Икона Съвет

    За да отпечатате документа смален, задайте настройките за печат в раздела Подредба на страниците в диалоговия прозорец Файл - Печат.


  3. За да превъртате изгледа на документа, ползвайте клавишите със стрелки или иконите със стрелки от лентата Мостра за печат.

Моля, подкрепете ни!