Създаване и прилагане на стилове за страници

В LibreOffice оформлението на страниците - включително ориентация, фон, бели полета, колонтитули и текстови колони - се задава чрез стиловете за страници. За да промените оформлението на отделна страница от документ, трябва да създадете и приложите върху нея ваш собствен стил за страницата.

За да дефинирате нов стил за страници

 1. Изберете Изглед - Стилове.

 2. Щракнете върху иконата Стилове за страници.

 3. Щракнете върху елемент от списъка със стиловете за страници и изберете Нов.

 4. В раздела Организатор въведете име в полето Име.

 5. Направете едно от следните неща:

 1. Задайте настройките за оформление в разделите на диалоговия прозорец и натиснете бутона OK.

За да приложите стил за страници

 1. Щракнете в страницата, върху която желаете да приложите дадения стил за страници.

 2. Направете едно от следните неща:

За да заместите ръчно настройката „Следващ стил“ на стил на страница

 1. Поставете курсора между страницата с въпросния стил на страница и тази със стила, указан в Следващ стил.

 2. Щракнете с десния бутон и изберете Редактиране разделител на страници.

 3. Отметнете полето Със стил на страница.

 4. Въведете стила на страница, който да бъде приложен.

Вижте Ръчно зададен обхват на стил за страници.

note

Специална ситуация възниква, когато Следващ стил е различен от самия стил на страница и вие искате да приложите този стил на страница върху две последователни страници. Например, ако сте приложили стил Първа страница върху дадена страница и искате да приложите „Първа страница“ отново, върху непосредствено следващата страница, защото той е конфигуриран да бъде следван от Подразбиран стил за страници.


За да приложите стил за страници върху нова страница

 1. Щракнете на мястото в документа, където желаете започва нова страница.

 2. Изберете Вмъкване - Още разделители - Ръчен разделител.

 3. Изберете Нова страница.

 4. В полето Стил за страници изберете стила за страници, който искате да приложите върху ръчно започнатата нова страница.

 5. Натиснете бутона OK.

Моля, подкрепете ни!