Създаване и прилагане на стилове за страници

В LibreOffice оформлението на страниците - включително ориентация, фон, бели полета, колонтитули и текстови колони - се задава чрез стиловете за страници. За да промените оформлението на отделна страница от документ, трябва да създадете и приложите върху нея ваш собствен стил за страницата.

За да дефинирате нов стил за страници

 1. Изберете Изглед - Стилове.

 2. Щракнете върху иконата Стилове за страници.

 3. Щракнете върху елемент от списъка със стиловете за страници и изберете Нов.

 4. В раздела Организатор въведете име в полето Име.

 5. Направете едно от следните неща:

 1. Задайте настройките за оформление в разделите на диалоговия прозорец и натиснете бутона OK.

За да приложите стил за страници

 1. Щракнете в страницата, върху която желаете да приложите дадения стил за страници.

 2. Изберете Изглед - Стилове, после щракнете върху иконата Стилове за страници.

 3. Щракнете двукратно върху име в списъка.

За да приложите стил за страници върху нова страница

 1. Щракнете на мястото в документа, където желаете започва нова страница.

 2. Изберете Вмъкване - Още разделители - Ръчен разделител.

 3. Изберете Нова страница.

 4. В полето Стил за страници изберете стила за страници, който искате да приложите върху ръчно започнатата нова страница.

 5. Натиснете бутона OK.

Създаване на стил за страници, базиран на текущата страница

Номериране на страници

Вмъкване на име и номер на глава в колонтитул

Горни и долни колонтитули

Форматиране на колонтитули

Създаване и променяне на подразбирани и потребителски шаблони

Промяна на ориентацията на страница

Смяна на фона на страница

Моля, подкрепете ни!