Номериране на страници

В Writer номерът на страница е поле, което можете да вмъкнете в текста.

За да вмъкнете бързо номер на страница в горния или долния колонтитул на стил на страница

Изберете Вмъкване - Номера на страници, за да отворите диалог, който ще ви преведе през вмъкването на номер на страница в горния или долния колонтитул на текущия стил на страница и задаването на подравняване за номера на страница.

За да вмъкнете номера на страници

Изберете Вмъкване - Поле - Номер на страница, за да вмъкнете номер на страница в текущата позиция на курсора.

tip

Ако виждате текста „Номер на страница“ вместо самия номер, изберете Изглед - Имена на полета ().


Тези полета обаче ще сменят позициите си, когато добавяте или премахвате текст. Затова е най-добре да вмъкнете полето за номер на страница в колонтитул. Той стои на една и съща позиция и се повтаря на всяка страница.

Изберете Вмъкване - Колонтитули - Горен колонтитул - (име на стил за страници) или Вмъкване - Колонтитули - Долен колонтитул - (име на стил за страници), за да добавите колонтитул във всички страници с избрания стил.

За да започнете с определен номер на страница

Да кажем, че ви е нужен допълнителен контрол върху номерата на страници. Нека например пишете текстов документ, започващ от страница с номер 12.

 1. Щракнете в първия абзац на документа.

 2. Изберете раздела Форматиране - Абзац - Изливане на текста.

 3. В областта „Знаци за прекъсване“ отметнете Вмъкване. Отметнете Със стил на страница, за да можете да въведете нов Номер на страница. Щракнете върху OK.

note

Номерът на новата страница е атрибут на първия абзац от страницата.


За да изберете формат на номерата на страници

Да приемем, че желаете римски номера на страници – i, ii, iii, iv и т.н.

 1. Щракнете двукратно точно преди полето за номер на страница. Ще видите диалоговия прозорец Редактиране на полета.

 2. Изберете формат на номерата и щракнете върху OK.

Различни формати за номерата на страници в горния и долния колонтитул

Нека ви трябват няколко страници, номерирани с римски цифри, следвани от страници с номера в друг формат.

В Writer за тази цел са ви нужни различни стилове за страници. Първият стил за страници ще съдържа долен колонтитул с поле за номер на страница, форматирано като римско число. Следващият стил ще съдържа долен колонтитул с поле за номер на страница, форматирано по друг начин.

Двата стила за страници трябва да бъдат разделени със знак за нова страница. В Writer има автоматични и ръчно вмъкнати знаци за нова страница.

От документа зависи кое е по-добре – да се вмъкне ръчен разделител между различни стилове на страници или да се използва автоматичната смяна. Ако желаете само една титулна страница с различен стил от останалите, можете да приложите автоматичния метод:

За да приложите различен стил за страници върху първата страница

 1. Щракнете в първата страница от документа.

 2. Изберете Изглед - Стилове ().

 3. В прозореца Стилове щракнете върху иконата Стилове за страници.

 4. Щракнете двукратно върху стила "Първа страница".

Сега титулната страница е със стил "Първа страница", а следващите страници автоматично ще имат стил „Подразбиран стил за страници“.

Сега можете например да вмъкнете долен колонтитул само в „Подразбиран стил за страници“ или да вмъкнете долни колонтитули и в двата стила за страници, но с различно форматирани полета за номер на страница.

За да приложите ръчно вмъкната смяна на стила на страниците

 1. Щракнете в началото на първия абзац от страницата, върху която ще бъде приложен различен стил за страници.

 2. Изберете Вмъкване - Още разделители - Ръчен разделител. Ще видите диалоговия прозорец Вмъкване на разделител.

 3. Изберете стил за страници от списъка Стил. Можете да зададете и нов номер на страница. Щракнете върху OK.

Избраният стил за страници ще бъде използван от текущия абзац до следващия разделител на страници със зададен стил. Може да се наложи първо да създадете нов стил за страници.

Моля, подкрепете ни!