Смяна на фона на страница

В LibreOffice фоновете на страниците в документ се задават чрез стиловете за страници. Например, за да замените фона на една или повече страници в документа с воден знак, трябва да създадете стил за страници, включващ водния знак като фон, след което да приложите този стил върху страниците.

За да смените фона на страницата

 1. Изберете Изглед - Стилове .

 2. Щракнете върху иконата Стилове за страници.

 3. Щракнете върху елемент от списъка със стиловете за страници и изберете Нов.

 4. В раздела Организатор въведете име за стила на страницата в полето Име.

 5. В полето Стил изберете стила за страници, който желаете да приложите върху ръчно започнатата нова страница.

 1. Изберете раздела Област.

 2. Изберете дали желаете равномерен цвят или графика. След това изберете желаните настройки в раздела.

 3. Натиснете бутона OK.

За да смените фона на всички страници в документ

Преди да започнете, уверете се, че сте създали стил за страници, който включва фон. За подробности вижте "За да промените фона на страницата".

 1. Изберете Изглед - Стилове .

 2. Щракнете върху иконата Стилове за страници.

 3. Щракнете двукратно върху стила за страници с фона, който желаете да приложите.

За да използвате различни фонове на страници в един документ

Преди да започнете, уверете се, че сте създали стил за страници, който включва фон. За подробности вижте "За да промените фона на страницата".

 1. Щракнете пред първия знак от абзаца, в който желаете да промените фона на страницата.

 2. Изберете Вмъкване - Ръчен разделител.

 3. Изберете Нова страница.

 4. В полето Стил изберете стил за страници, който включва желания фон.

 1. Натиснете бутона OK.

Watermark

Вмъква текст като воден знак във фона на текущия стил за страници.

Моля, подкрепете ни!