Вмъкване и изтриване на знаци за нова страница

За да вмъкнете ръчно нова страница

 1. Поставете курсора на мястото в документа, където желаете започва новата страница.

 2. Натиснете +Enter.

За да изтриете ръчен знак за нова страница

 1. Щракнете пред първия знак след знака за нова страница.

 2. Натиснете Backspace.

За да изтриете ръчен знак за нова страница точно пред таблица

 1. Щракнете с десния бутон в таблицата и изберете Таблица.

 2. Отворете раздела Изливане на текст.

 3. Изчистете полето за отметка Разделител.

За да превключвате бързо между ориентации на страницата „портрет“ и „пейзаж“

Подразбираният шаблон, предоставян от LibreOffice Writer, предлага няколко стила за оформление на страници, сред които Подразбиран стил за страници има ориентация „Портрет“, а Пейзаж има ориентация „пейзаж“.

Тези стилове могат да се използват за бързо превключване между ориентациите „портрет“ и „пейзаж“, като се вмъкнат ръчно знаци за нова страница и се изберат съответните стилове за страници, както е описано по-долу:

 1. Поставете курсора там, където трябва да започне нова страница.

 2. Изберете Вмъкване - Още разделители - Ръчен разделител. Ще се отвори диалоговият прозорец Вмъкване на разделител.

 3. Изберете Нова страница и в падащия списък Стил за страници изберете стила за страници, който да бъде приложен върху новата страница („Подразбиран стил за страници“, „Пейзаж“ и т.н.).

 4. Ако приложеното трябва отново да се промени от някаква точка в документа (например, за да се превключи обратно от пейзажна към портретна ориентация), поставете курсора в тази точка и повторете гореописаните стъпки.

tip

Прочетете страницата от помощта Промяна на ориентацията на страница, за да научите повече за разширените конфигурации, които могат да бъдат задавани във връзка с ориентацията на страниците.


Моля, подкрепете ни!