Промяна на номерацията в номериран списък

Можете да премахнете номерацията от абзац в номериран списък или да промените номера, с който започва списъкът.

tip

Ако искате номерирани заглавия, използвайте командата Инструменти - Номерация на глави, за да присвоите номерация на абзацен стил. Не използвайте иконата „Номериране“ от лентата с инструменти „Форматиране“.


За да премахнете номера от абзац в номериран списък

  1. Щракнете пред първия знак на абзаца, от който желаете да премахнете номерацията.

  2. Направете едно от следните неща:

За да промените началния номер на номериран списък

  1. Щракнете на произволно място в номерирания списък.

  2. Изберете Форматиране - Водачи и номерация, после отворете раздела Настройки.

  3. Въведете желания начален номер за списъка в полето Започване от.

  4. Натиснете бутона OK.

Моля, подкрепете ни!