Промяна на номерацията в подреден списък

Можете да премахнете номерацията от абзац в подреден списък или да промените номера, с който започва списъкът.

Ако искате номерирани заглавия, изберете Инструменти - Номерация на глави. Тази команда отваря диалог, в който можете да присвоявате схеми за номериране на стилове на абзаци, използвани за заглавия. Не използвайте иконата Превключване на подреден списък в лентата Форматиране или диалога Форматиране - Водачи и номерация.

За да премахнете номера от абзац в подреден списък

  1. Щракнете пред първия знак на абзаца, от който желаете да премахнете номерацията.

  2. Направете едно от следните неща:

За да промените началния номер на подреден списък

  1. Щракнете на произволно място в подредения списък.

  2. Изберете Форматиране - Водачи и номерация, после отворете раздела Настройки.

  3. Въведете желания начален номер за списъка в полето Започване от.

  4. Натиснете бутона OK.

Моля, подкрепете ни!