Промяна на номерацията в подреден списък

Можете да премахнете номерацията от абзац в подреден списък или да промените номера, с който започва списъкът.

If you want numbered headings, choose Tools - Heading Numbering. This command opens a dialog where numbering schemes can be assigned to paragraph styles used for headings. Do not use the Toggle Ordered List icon on the Formatting Bar or the Format - Bullets and Numbering dialog.

За да премахнете номера от абзац в подреден списък

  1. Щракнете пред първия знак на абзаца, от който желаете да премахнете номерацията.

  2. Направете едно от следните неща:

За да промените началния номер на подреден списък

  1. Щракнете на произволно място в подредения списък.

  2. Изберете Форматиране - Водачи и номерация, после отворете раздела Настройки.

  3. Въведете желания начален номер за списъка в полето Започване от.

  4. Натиснете бутона OK.

Моля, подкрепете ни!