Номериране на редове

LibreOffice може да вмъква номера на редове в цял документ или избрани абзаци. Номерата на редове се включват при печатане на документа. Можете да задавате интервала за номериране на редовете, началния номер и дали да се броят празните редове и редовете в рамки. Освен това можете да добавите разделител между номерата на редове.

note

Номерирането на редовете не е налично във формат HTML.


За да добавите номера на редовете в целия документ

 1. Изберете Инструменти - Номериране на редове.

 2. Отметнете Показване на номерацията, след което изберете желаните настройки.

 3. Натиснете бутона OK.

За да добавите номера на редовете към избрани абзаци

 1. Изберете Инструменти - Номериране на редове.

 2. Отметнете Показване на номерацията.

 3. Натиснете , за да отворите прозореца Стилове и щракнете върху иконата Стилове за абзаци.

 4. Щракнете с десния бутон върху абзацния стил "По подразбиране" и изберете Промяна.

  Всички абзацни стилове са базирани на стила "По подразбиране".

 1. Отворете раздела План и списък.

 2. В областта Номериране на редове изчистете полето за отметка Включване на този абзац в номерирането на редовете.

 3. Натиснете бутона OK.

 4. Изберете абзаца или абзаците, в които желаете да добавите номера на редове.

 5. Изберете Форматиране - Абзац и отворете раздела План и номерация.

 6. Отметнете полето Включване на този абзац в номерирането на редовете.

 7. Натиснете бутона OK.

Можете също така да създадете абзацен стил, който включва номериране на редовете, и да го приложите върху абзаците, към които желаете да добавите номера на редове.

За да зададете началния номер на ред

 1. Щракнете в някой абзац.

 2. Изберете Форматиране - Абзац, после отворете раздела План и списък.

 3. Отметнете полето Включване на този абзац в номерирането на редовете.

 4. Отметнете полето Започване отначало от този абзац.

 5. Въведете номер на ред в полето Започване с.

 6. Натиснете бутона OK.

Моля, подкрепете ни!