Задаване на диапазони за номериране

Можете да зададете автоматично номериране на еднотипни елементи в документа, например цитати.

  1. Въведете текста, на който желаете да припишете номерацията, например „Цитат номер“.

  2. Изберете Вмъкване - Поле - Още полета и отворете раздела Променливи.

  1. Щракнете върху „Диапазон за номериране“ в списъка Тип.

  2. Въведете „Цитат“ в полето Име.

  3. Направете едно от следните неща:

  1. Натиснете Вмъкване и след това - Затваряне.

Моля, подкрепете ни!