Включване и изключване разпознаването на числа в таблици

LibreOffice може автоматично да разпознава числа или дати, въведени в клетка от таблица, като ги преобразува от текст в съответния числов формат. Използвайте Таблица - Числов формат, за да промените визуализацията на въведената стойност.

Когато въведеното не може да бъде разпознато като число, категорията му се променя на Текст и то не се променя.

Ако Разпознаване на числа не е отметнато в „Настройки“, числата се записват в текстов формат и автоматично се подравняват отляво.

За да включите или изключите тази функция, направете едно от следните неща:

Тази функционалност се прилага глобално върху всички таблици във всички документи. Когато е включена, въвеждането на дата или число в клетка от таблица ще предизвиква автоматично форматиране. Включването и изключването на режима не променя форматирането на съществуващи данни.

- LibreOffice Writer - Таблица

Моля, подкрепете ни!