Създаване на непечатаем текст

За да създадете текст, който да не се печата, направете следното:

  1. Изберете Вмъкване - Рамка и щракнете върху OK.

  2. Въведете текст в рамката и по желание я преоразмерете.

  3. Изберете Форматиране - Рамка и обект - Свойства и отворете раздела Настройки.

  4. В областта Свойства изчистете отметката от полето Печат.

  5. Натиснете бутона OK.

Моля, подкрепете ни!