Използване на стилове от друг документ или шаблон

Можете да импортирате стилове от друг документ или шаблон в текущия документ.

Отворете диалоговия прозорец Зареждане на стилове по някой от долните начини:

  1. Използвайте полетата за отметка в долната част на диалоговия прозорец, за да изберете видовете стилове, които желаете да импортирате. За да замените стиловете в текущия документ, чиито имена са еднакви с тези на импортирани стилове, изберете Презаписване.

  2. Направете едно от следните неща:

Моля, подкрепете ни!