Обединяване на подредени списъци

Можете да обедините два подредени списъка в един.

За да обедините два подредени списъка

  1. Изберете всички абзаци от списъците.

  2. В лентата Форматиране щракнете два пъти върху иконата Превключване на подреден списък.

За да създадете подреден списък от непоследователни абзаци

  1. Задръжте и плъзнете в първия номериран абзац, за да изберете част от него. Достатъчно е да изберете един знак.

  2. Без да пускате , създайте с плъзгане селекции във всички номерирани абзаци от списъците, които искате да комбинирате.

  3. В лентата Форматиране щракнете два пъти върху иконата Превключване на подреден списък.

tip

За да добавите избраните абзаци към съществуващ списък, използвайте Форматиране - Списъци - Добавяне към списък.


Моля, подкрепете ни!