Обединяване на номерирани списъци

Можете да обедините няколко номерирани списъка в един последователно номериран списък.

За да обедините последователни номерирани списъци

  1. Изберете всички абзаци от списъците.

  2. В лентата Форматиране щракнете два пъти върху иконата Номера - вкл./изкл..

За да създадете номериран списък от непоследователни абзаци:

  1. Задръжте Ctrl и очертайте избора в първия номериран абзац. Достатъчно е да изберете един знак.

  2. Без да пускате Ctrl, очертайте селекции във всички номерирани абзаци от списъците, които желаете да обедините.

  3. В лентата Форматиране щракнете два пъти върху иконата Номера - вкл./изкл..

Номериране и стилове за номериране

Добавяне на водещи знаци

Добавяне на номерация

Изключване на водачите и номерата за отделни абзаци

Работа с надписи

Задаване на диапазони за номериране

Моля, подкрепете ни!