Вмъкване на сканирано изображение

За да вмъкнете сканирано изображение, скенерът трябва да е свързан с компютъра ви и да са инсталирани съответните драйвери.

  1. Щракнете на мястото в документа, където желаете да вмъкнете сканираното изображение.

  2. Изберете Вмъкване - Мултимедия - Сканиране, след което посочете източника на сканирането в подменюто.

  3. Следвайте указанията за сканиране.

Моля, подкрепете ни!