Вмъкване на сканирано изображение

За да вмъкнете сканирано изображение, скенерът трябва да е свързан с компютъра ви и да са инсталирани съответните драйвери.

  1. Щракнете на мястото в документа, където желаете да вмъкнете сканираното изображение.

  2. Изберете Вмъкване - Мултимедия - Сканиране, след което посочете източника на сканирането в подменюто.

  3. Следвайте указанията за сканиране.

Вмъкване на графики

Вмъкване на графика от файл

Вмъкване на графика от галерията с плъзгане и пускане

Вмъкване на графики от LibreOffice Draw или Impress

Вмъкване на диаграма от Calc в текстов документ

Редактиране на графични обекти

Моля, подкрепете ни!