Вмъкване на графика от галерията с плъзгане и пускане

Можете да плъзнете обект от галерията и да го пуснете в текстов документ, електронна таблица, рисунка или презентация.

За да замените обект от галерията, вмъкнат в документ, задръжте Shift+Ctrl и плъзнете друг обект от галерията върху него.

Вмъкване на графики

Вмъкване на графика от файл

Вмъкване на сканирано изображение

Вмъкване на графики от LibreOffice Draw или Impress

Вмъкване на диаграма от Calc в текстов документ

Редактиране на графични обекти

Моля, подкрепете ни!