Вмъкване на графики от LibreOffice Draw или Impress

  1. Отворете в документа, в който желаете да вмъкнете обекта.

  2. Отворете документа на Draw или Impress, съдържащ желания обект.

  3. Задръжте , щракнете върху обект и задръжте за момент бутона на мишката.

  4. Плъзнете обекта до мястото в документа, където желаете да го вмъкнете.

Вмъкване на графики

Вмъкване на графика от файл

Вмъкване на графика от галерията с плъзгане и пускане

Вмъкване на сканирано изображение

Вмъкване на диаграма от Calc в текстов документ

Редактиране на графични обекти

Моля, подкрепете ни!