Вмъкване на диаграма от Calc в текстов документ

Можете да вмъкнете копие на диаграма, което не се обновява, когато променяте данните на диаграмата в електронната таблица.

  1. Отворете текстовия документ, в който желаете да копирате диаграмата.

  2. Отворете електронната таблица, съдържаща желаната диаграма.

  3. Щракнете върху диаграмата в електронната таблица. Ще се появят осем манипулатора.

  4. Плъзнете диаграмата от електронната таблица в текстовия документ.

Можете да преоразмерявате и местите диаграмата в текстовия документ както всеки друг обект. За да редактирате данните на диаграмата, щракнете двукратно върху нея.

Вмъкване на графики

Вмъкване на графика от файл

Вмъкване на графика от галерията с плъзгане и пускане

Вмъкване на сканирано изображение

Вмъкване на графики от LibreOffice Draw или Impress

Редактиране на графични обекти

Моля, подкрепете ни!