Вмъкване на графика от файл

  1. Изберете Вмъкване - Изображение.

  2. Изберете файла. В полето Тип на файла можете да ограничите избора до файловете от определен тип.

  3. Щракнете върху полето Връзка, ако желаете връзка към оригиналния файл.

    Ако полето Връзка е отметнато, изображението се презарежда при обновяване или зареждане на документа. Редакциите, които сте извършили върху локалното копие на изображението, се прилагат отново и то се показва на екрана.

    Ако полето Връзка не е отметнато, винаги работите с копието, създадено при първото вмъкване на графиката.

    За да вградите графики, които първо са били вмъкнати като връзки, изберете Редактиране - Връзки и щракнете върху бутона Прекъсване.

  4. Щракнете върху Отваряне, за да вмъкнете изображението.

По подразбиране вмъкнатата графика се центрира над абзаца, в който сте щракнали.

Моля, подкрепете ни!