Вмъкване на графика от файл

  1. Щракнете на мястото в документа, където желаете да вмъкнете графиката.

  2. Изберете Вмъкване - Изображение - От файл.

  3. Намерете графичния файл, който желаете да вмъкнете, и натиснете Отваряне.

По подразбиране вмъкнатата графика се центрира над абзаца, в който сте щракнали.

Вмъкване на графики

Вмъкване на графика от галерията с плъзгане и пускане

Вмъкване на сканирано изображение

Вмъкване на графики от LibreOffice Draw или Impress

Вмъкване на диаграма от Calc в текстов документ

Моля, подкрепете ни!