Вмъкване на текст преди таблица в началото на страница

Ако желаете да вмъкнете текст преди таблица, която се намира в началото на страницата, щракнете в първата клетка на таблицата, преди съдържанието на клетката, след което натиснете Enter или +Enter.

За да вмъкнете текст след таблица в края на документа, поставете курсора в последната й клетка и натиснете +Enter.

Моля, подкрепете ни!