Създаване на таблица на съдържанието

Най-добрият начин да генерирате таблица на съдържанието е да приложите готовите абзацни стилове за заглавия като "Заглавие 1" върху абзаците, които желаете да включите в таблицата на съдържанието. След като направите това, вече можете да създадете таблица на съдържанието.

За да вмъкнете таблица на съдържанието

  1. Щракнете на мястото в документа, където желаете да създадете таблицата на съдържанието.

  2. Изберете Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография и отворете раздела Тип.

  3. Изберете "Таблица на съдържанието" в полето Тип.

  4. Изберете желаните настройки.

  5. Натиснете бутона OK.

If you want to use a different paragraph style as a table of contents entry, select the Additional Styles check box in the Create from area, and then click the Assign styles button next to the check box. In the Assign Styles dialog, click the style in the Style list, and then click the index level for the selected style.

tip

LibreOffice creates the table of contents entries based on the outline level of the paragraph style and the paragraph contents. If the paragraph is empty, it will not be included in the table of contents. To force the empty paragraph to be listed in the table of contents, manually add a space or a non breaking space to the paragraph. Spaces added in the After text box of the Numbering tab in the Heading Numbering dialog will not work for this purpose, since they are part of the paragraph numbering, not the paragraph contents.


За да обновите таблица на съдържанието

Направете едно от следните неща:

Моля, подкрепете ни!