Указатели, обхващащи няколко документа

Има няколко начина да създадете указател, който обхваща няколко документа:

Моля, подкрепете ни!