Създаване на библиография

Библиографията представлява списък на трудовете, използвани в даден документ.

Съхраняване на библиографска информация

LibreOffice съхранява библиографската информация в библиографска база от данни или в отделен документ.

За да съхраните информацията в библиографската база от данни

 1. Изберете Инструменти - Библиографска база от данни.

 2. Изберете Данни - Запис.

 3. Въведете име за библиографския запис в полето Кратко име, след което добавете останалата информация от записа в другите полета.

 4. Затворете прозореца Библиографска база от данни.

За да съхраните библиографска информация в отделен документ

 1. Щракнете на мястото в документа, където желаете да добавите библиографския запис.

 2. Изберете Вмъкване - Съдържание и указател - Елемент от библиография.

 3. Изберете От съдържанието на документ и натиснете бутона Нов.

 4. Въведете име за библиографския запис в полето Кратко име.

 5. Изберете източника на публикацията за записа в полето Тип, след което добавете нужната информация в останалите полета.

 6. Натиснете бутона OK.

 7. В диалоговия прозорец Вмъкване на библиографски запис натиснете бутона Вмъкване, а след това – Затваряне.

Икона Бележка

Когато запишете документ, съдържащ препратки към библиография, съответните записи с библиографски описания автоматично ще бъдат съхранени в скрито поле в документа.


Вмъкване на библиографски записи от библиографската база от данни

 1. Щракнете на мястото в документа, където желаете да добавите библиографския запис.

 2. Изберете Вмъкване - Съдържание и указател - Елемент от библиография.

 1. Изберете От библиографска БД.

 2. Изберете името на желания библиографски запис в полето Кратко име.

 3. Натиснете бутона Вмъкване, после натиснете Затваряне.

Моля, подкрепете ни!