Създаване на азбучни указатели

  1. Щракнете на мястото в документа, където желаете да вмъкнете указателя.

  2. Изберете Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография.

  3. В раздела Тип изберете „Азбучен указател“ в полето Тип.

  4. Ако желаете да използвате файл за съгласуване, отметнете полето Файл за съгласуване в областта Настройки, натиснете бутона Файл и намерете съществуващ файл или създайте нов файл за съгласуване.

  5. Задайте настройките за форматиране на указателя в текущия раздел или останалите раздели от диалоговия прозорец. Например, ако желаете да ползвате заглавия от по една буква в указателя, отворете раздела Записи и отметнете полето Азбучен разделител. За да промените форматирането на нивата на указателя, отворете раздела Стилове.

  6. Натиснете бутона OK.

  7. За да обновите указателя, щракнете с десния бутон в него и изберете Обновяване на указател или съдържание.

Моля, подкрепете ни!