Форматиране на указател или таблица на съдържанието

В диалоговия прозорец Вмъкване на указател можете да прилагате различни абзацни стилове, да приписвате хипервръзки на елементите, да променяте оформлението на указателя и да променяте фоновия му цвят.

За да приложите различен абзацен стил върху ниво от указателя

 1. Right-click in the index or table of contents, then choose Edit Index.

 2. Изберете раздела Стилове.

 3. Щракнете върху ниво от указателя в списъка Нива.

 4. Щракнете върху стила, който желаете да приложите, в списъка Стилове за абзаци.

 5. Щракнете върху бутона за приписване <.

 6. Натиснете бутона OK.

За да припишете хипервръзки на елементите от таблица на съдържанието

Можете да приписвате препратки - хипервръзки на елементите от таблица на съдържанието.

 1. Right-click in the table of contents, then choose Edit Index.

 2. Изберете раздела Записи.

 3. In the Level list click the index level for which you want to assign hyperlinks.

 4. In the Structure area, click in the box in front of N#, and then click Hyperlink.

 5. Щракнете в полето след Е и натиснете бутона Хипервръзка.

 6. Repeat for each index level that should use a hyperlink, or click the All button to apply the formatting to all levels.

Моля, подкрепете ни!