Поставяне на отстъп в абзаци

Можете да смените отстъпите за текущия абзац, за всички избрани абзаци или за абзацен стил.

tip

Освен това можете да задавате отстъпи чрез скалата. За да видите скалата, изберете Изглед - Скала.


Позициониране на отстъпи

Отстъпите се изчисляват относително спрямо лявото и дясното бяло поле на страницата. Ако искате абзацът да се разпростира в страничното поле, въведете отрицателно число.

note

За да смените мерните единици, изберете - LibreOffice Writer - Общи, и изберете нова мерна единица в областта „Настройки“.


Отстъпите са различни според посоката на писане. Да вземем параметъра за отстъп Преди текста при език с посока на писане от ляво на дясно. Левият край на абзаца е вдаден навътре спрямо лявото поле на страницата. При език с посока на писане от дясно на ляво, десният край на абзаца е навътре спрямо дясното поле на страницата.

Висящи отстъпи

За да получите висящ абзац, въведете положителна стойност за Преди текста и отрицателна – за Първи ред.

Иконата Висящ отстъп се намира в областта „Абзац“ на страничната лента „Свойства“. Щракнете върху тази икона, за да размените стойностите на Преди текста и Първи ред. Това ви позволява да превключвате абзац между първи ред с отстъп и висящ отстъп.

За да създадете висящ отстъп: въведете желаната големина на отстъпа като отстъп за първия ред, после щракнете върху иконата „Висящ отстъп“, за да създадете висящия отстъп.

Икона за висящ отстъп

Икона „Висящ отстъп“

Командата Висящ отстъп може да бъде добавена като бутон в лента с инструменти, елемент в меню или контекстно меню или клавишна комбинация.

Моля, подкрепете ни!