Вмъкване на хипервръзки с прозореца Навигатор

Чрез прозореца Навигатор можете да вмъкнете в документа препратка като хипервръзка. Можете дори да посочвате в препратка елементи от други документи на LibreOffice. Ако щракнете върху хипервръзката, когато документът е отворен в LibreOffice, ще бъдете отведени към посочения елемент.

  1. Отворете документа или документите, съдържащи елементите, които желаете да посочите с препратки.

  2. В лентата „Стандартни“ щракнете върху иконата Навигатор.

  3. Щракнете върху стрелката до иконата Режим при плъзгане и се уверете, че е избрано Вмъкване като хипервръзка.

  4. В списъка в долната част на прозореца Навигатор изберете документа, съдържащ елемента, който желаете да посочите в препратката.

  5. В списъка на прозореца навигатор щракнете върху знака "плюс" до елемента, който желаете да вмъкнете като хипервръзка.

  6. Плъзнете елемента до мястото в документа, където желаете да вмъкнете хипервръзката.

Името на елемента ще бъде вмъкнато в документа като подчертана хипервръзка.

Моля, подкрепете ни!