Показване на скрит текст

Ако сте скрили даден текст чрез задаване на условие с променлива, имате няколко възможности да го покажете. Направете едно от следните неща:

Моля, подкрепете ни!