Вмъкване на име и номер на глава в колонтитул

Преди да можете да вмъкнете информация за глава в колонтитул, трябва да зададете настройките на йерархичното номериране за абзацния стил, който ползвате за заглавията на главите.

За да създадете стил на абзац за заглавия на глави

 1. Изберете раздела Инструменти - Номерация на заглавия - Номерация.

 2. В полето Ниво изберете 1.

 3. В полето Стил на абзац изберете стила на абзац, който искате да използвате за заглавията на главите, например Заглавие 1.

 4. Изберете схемата за номериране на главите в полето Номер, например 1,2,3....

 5. Въведете Глава, последвано от интервал, в полето Преди.

 6. Въведете интервал в полето След.

 7. Натиснете бутона OK.

За да вмъкнете име и номер на глава в колонтитул

 1. Приложете върху заглавията на глави в документа абзацния стил, който сте дефинирали за целта.

 2. Изберете Вмъкване - Колонтитул - Горен колонтитул или Вмъкване - Колонтитул - Долен колонтитул, след което изберете стила на текущата страница от подменюто.

 3. Щракнете в горния или долен колонтитул.

 4. Изберете Вмъкване - Поле - Още полета и отворете раздела Документ.

 1. Щракнете върху Заглавие в списъка Тип, Номер и съдържание на заглавие в списъка Формат и 1 в До ниво.

 2. Натиснете бутона Вмъкване, после натиснете Затваряне.

В колонтитулите на всички страници, ползващи текущия стил за страници, ще се покажат имената и номерата на съответните глави.

Моля, подкрепете ни!