Дефиниране на различни колонтитули

Можете да използвате различни колонтитули в различните страници от документа, стига въпросните страници да ползват различни стилове за страница. LibreOffice предлага няколко предварително дефинирани стилове за страници, например Първа страница, Лява страница и Дясна страница, а можете да добавяте и свои стилове за страници.

Ако желаете, можете да използвате и огледално оформление на страници, в случай че външното и вътрешното бяло поле на страниците се различават. За да приложите тази настройка върху стил за страници, изберете Форматиране - Стил на страница, отворете раздела Страница и в областта Настройки за оформление изберете „Огледално“ в полето Подредба на страниците.

Например, чрез стиловете за страници можете да зададете различни горни колонтитули за четните и нечетните страници от документа.

 1. Отворете нов текстов документ.

 2. Изберете Изглед - Стилове и щракнете върху иконата Стилове за страници в раздела „Стилове“ на страничната лента.

 3. Щракнете върху "Дясна страница" в списъка със стилове за страници и изберете Промяна.

 4. В диалоговия прозорец Стил за страници отворете раздела Горен колонтитул.

 5. Отметнете полето Горен колонтитул и отворете раздела Организатор.

 6. В полето Следващ стил изберете „Лява страница“.

 7. Натиснете бутона OK.

 8. В прозореца Стилове щракнете с десния бутон върху „Лява страница“ в списъка със стилове за страници и изберете Промяна.

 9. В диалоговия прозорец Стил за страници отворете раздела Горен колонтитул.

 10. Отметнете полето Горен колонтитул и отворете раздела Организатор.

 11. В полето Следващ стил изберете „Дясна страница“.

 12. Натиснете бутона OK.

 13. Щракнете двукратно върху "Дясна страница" в списъка със стилове за страници, за да приложите стила върху текущата страница.

 14. Въведете текст или графика в горния колонтитул за стила Лява страница. След като към документа бъде добавена следващата страница, въведете текста или графиката за стила Дясна страница.

Моля, подкрепете ни!