Горни и долни колонтитули

Горните и долни колонтитули са области съответно в горното и долното бяло поле на страницата, в които можете да добавяте текст или графика. Колонтитулите се включват в текущия стил на страницата. Всички страници, ползващи същия стил, автоматично получават добавените от вас колонтитули. В колонтитулите на текстовите документи можете да вмъквате полета, например номера на страници и заглавия на глави.

Икона Бележка

Стилът на текущата страница се показва в лентата на състоянието.


Колонтитули в документи на HTML

Някои от настройките за колонтитули са достъпни и за документи на HTML. Колонтитулите не се поддържат в HTML и вместо тях се експортират специални етикети, така че да могат да се изобразяват в браузър. Колонтитулите се експортират в документи на HTML само ако са разрешени в режим "Оформление за WWW". Когато отворите отново документа в LibreOffice, колонтитулите се показват правилно, включително евентуално вмъкнатите от вас полета.

Моля, подкрепете ни!