Работа с главни документи и поддокументи

Главният документ ви позволява да работите с големи документи, например книга с много глави. Главният документ представлява нещо като общ контейнер за отделни файлове на LibreOffice Writer. Отделните файлове се наричат поддокументи.

За да създадете главен документ

 1. Направете едно от следните неща:

 1. Ако създавате нов главен документ, първият елемент в навигатора трябва да бъде от тип Текст. Въведете въведение или друг начален текст. Така е сигурно, че след като редактирате съществуващ стил в главния документ, ще видите променения стил, когато разглеждате поддокументите.

 2. В прозореца Навигатор за главни документи (трябва да се отвори автоматично, или натиснете F5) щракнете и задръжте върху иконата Вмъкване и направете едно от следните неща:

 1. Изберете Файл - Съхраняване.

За да редактирате главен документ

Ползвайте прозореца Навигатор за пренареждане и редактиране на поддокументите в главен документ.

Икона

За да обновите указател в главен документ, изберете указателя в прозореца Навигатор и щракнете върху иконата Обновяване.

Икона Бележка

Когато вмъквате в главен документ обект като рамка или картина, не го закотвяйте за страницата. Вместо това изберете закотвяне към абзаца в раздела Форматиране - (вид обект) - Тип, след което задайте позицията на обекта относно цялата страница в списъчните полета Хоризонтално и Вертикално.


За да започнете всеки поддокумент на нова страница

 1. Уверете се, че всеки от поддокументите започва със заглавие с един и същ стил на абзац, например "Заглавие 1".

 2. В главния документ изберете Изглед - Стилове, след което щракнете върху иконата Стилове за абзаци.

 3. Щракнете с десния бутон върху "Заглавие 1" и изберете Промяна.

 4. Отворете раздела Изливане на текст.

 5. В областта Знаци за прекъсване изберете Вмъкване, после изберете „Страница“ в полето Тип.

 6. Ако желаете всеки поддокумент да започва на нечетна страница, отметнете Със стил на страница и в полето изберете "Дясна страница".

 7. Натиснете бутона OK.

За да експортирате главен документ

 1. Изберете Файл - Експортиране.

 2. В списъка Заисване като тип изберете файлов формат за текстови документи и щракнете върху Записване.

Икона Бележка

Поддокументите ще бъдат експортирани като раздели. Използвайте Форматиране - Раздели, за да премахнете защитата и разделите, ако предпочитате прост текстов документ без раздели.


Моля, подкрепете ни!