Главни документи и поддокументи

Главният документ ви позволява да работите с големи документи, например книга с много глави. Главният документ представлява нещо като общ контейнер за отделни файлове на LibreOffice Writer. Отделните файлове се наричат поддокументи.

Характеристики на главните документи

Икона Бележка

Когато добавите документ към главен документ или създадете нов поддокумент, в главния документ се създава връзка. Не можете да редактирате поддокумента пряко в главния документ, но чрез прозореца Навигатор можете да отворите всеки от поддокументите за редактиране.


Пример за използване на стилове

Главният документ „главен.odm“ съдържа малко текст и връзки към поддокументите „подчинен1.odt“ и „подчинен2.odt“. Във всеки от поддокументите е създаден и използван абзацен стил с еднакво име, „Стил1“, след което поддокументите са записани.

Когато запишете главния документ, стиловете от поддокументите се импортират в него. Първо се импортира новият стил Стил1 от документа подчинен1.odt. След това се импортират новите стилове от подчинен2.odt, но Стил1 вече присъства в главния документ, затова няма да бъде импортиран.

Сега в главния документ виждате новия стил Стил1 от първия поддокумент. Всички абзаци със стила Стил1 в главния документ ще бъдат показани с използване на атрибутите от Стил1 в първия поддокумент. Вторият поддокумент обаче няма да бъде променен сам по себе си. Абзаците със Стил1 от втория поддокумент ще се виждат с различни атрибути в зависимост от това дали е отворен отделно или като част от главния документ.

Икона Съвет

За да избегнете объркване, използвайте един и същ шаблон за главния документ и поддокументите му. Това става автоматично, когато създадете главния документ и поддокументите от съществуващ документ със заглавия чрез командата Файл - Изпращане - Създаване на главен документ.


Моля, подкрепете ни!