Вмъкване и редактиране на бележки под линия и в края на текст

Бележките под линия представляват допълнителна информация по дадена тема в долния край на страницата, а бележките в края - същото, но в края на документа. LibreOffice автоматично номерира бележките под линия и в края на текста.

За да вмъкнете бележка под линия или в края

  1. Щракнете на мястото в документа, където желаете да поставите котвата на бележката.

  2. Изберете Вмъкване - Бележка под линия/в края - Бележка под линия/в края.

  3. В областта Номерация изберете желания формат. Ако изберете Знак, натиснете бутона Избор) и изберете знака, който желаете да използвате за бележката под линия.

  4. В областта Тип изберете Бележка под линия илиБележка в края.

  5. Натиснете бутона OK.

  6. Въведете бележката.

Икона

Можете да вмъквате бележки под линия и като щракнете върху иконата Вмъкване на бележка под линия (пряко) в лентата Вмъкване.

Икона за вмъкване на бележка в края

Можете да вмъквате директно бележки в края, като щракнете върху иконата Вмъкване на бележка в края в лентата Стандартни или Вмъкване или изберете Вмъкване - Бележка под линия/в края - Бележка в края.

За да редактирате бележки под линия и в края на текст

tip

Могат да се зададат клавишни комбинации за вмъкване, редактиране и навигация към бележки под линия и в края. Изберете раздела Инструменти - Персонализиране - Клавиатура и въведете бележка в полето „Функции“, за да видите възможностите.


Моля, подкрепете ни!