Вмъкване номера на страници в долни колонтитули

Можете лесно да вмъкнете в долния колонтитул на вашия документ поле за номер на страница . Също така можете да добавите и броя на страниците, например от вида „Страница 9 от 12“

За да вмъкнете номера на страници

  1. Изберете Вмъкване - Колонтитул - Долен колонтитул и изберете стила за страници, към който искате да добавите долния колонтитул.

  2. Изберете Вмъкване - Поле - Номер на страница

Ако желаете, можете да подравните полето за номер на страница по същия начин, както подравнявате текст.

За да добавите допълнително броя на страниците

  1. Щракнете пред полето за номер на страница и въведете Страница, щракнете след полето и въведете интервал и от.

  2. Изберете Вмъкване - Поле - Брой на страници

Горни и долни колонтитули

Редуване на стиловете в леви и десни страници

Създаване на стил за страници, базиран на текущата страница

Вмъкване на име и номер на глава в колонтитул

Форматиране на колонтитули

Моля, подкрепете ни!