Вмъкване номера на страници при продължаване на друга страница

Лесно можете да вмъкнете в долен колонтитул номера на следващата страница, като използвате поле.

Номерът на страница се показва само ако съществува следваща страница.

  1. Изберете Вмъкване - Колонтитул - Долен колонтитул и изберете стила за страници, към който искате да добавите долния колонтитул.

  2. Поставете курсора в долния колонтитул и изберете Вмъкване - Поле - Още полета.

  3. В диалоговия прозорец Полета изберете раздела Документ.

  4. Изберете „Страница“ в списъка Тип и „Следваща страница“ в списъка Избор.

  5. Щракнете върху схема за номерация в списъка Формат.

    Ако изберете „Текст“ в списъка Формат, в полето ще се показва само текстът, който въведете в полето Стойност.

  6. Натиснете бутона Вмъкване, за да вмъкнете полето с номера на страница.

Моля, подкрепете ни!