Ползване на данни за потребителя в полета или условия

В условия и полета можете да цитирате и извършвате сравнения с данните за потребителя. Например, можете да сравнявате данните с помощта на следните операции:

Операция

Значение

== или EQ

равно на

!= или NEQ

различно от


Ако желаете, можете да използвате условие, за да скриете определен текст в документа от определен потребител.

  1. Изберете в документа текста, който желаете да скриете.

  2. Изберете Вмъкване - Раздел.

  3. В областта Скриване отметнете полето Скриване.

  4. В полето С условие въведете user_lastname == "Иванов", като заместите "Иванов" с фамилното име на потребителя, от който желаете да скриете текста.

  5. Натиснете бутона Вмъкване и запишете документа.

Икона Бележка

Името на скрития раздел остава да се вижда в прозореца Навигатор.


В следващата таблица са изброени променливите за потребителя, които можете да ползвате при дефиниране на условие или поле:

Потребителски променливи

Значение

user_firstname

Собствено име

user_lastname

Фамилно име

user_initials

Инициали

user_company

Фирма

user_street

Улица

user_country

Държава

user_zipcode

Пощенски код

user_city

Град

user_title

Звание

user_position

Длъжност

user_tel_work

Служебен телефонен номер

user_tel_home

Домашен телефонен номер

user_fax

Факс номер

user_email

Адрес за е-поща

user_state

Щат


Моля, подкрепете ни!