Добавяне на входни полета

Входното поле съдържа променлива и когато щракнете върху него, се показва диалогов прозорец за редактиране стойността на променливата.

  1. Изберете Вмъкване - Поле - Още полета и отворете раздела Функции.

  2. Изберете “Входно поле” в списъка Tип.

  3. Натиснете Вмъкване и въведете текста за променливата.

  4. Натиснете бутона OK.

Икона Съвет

За да отворите бързо всички полета в документ за редактиране, натиснете +Shift+F9.


Моля, подкрепете ни!